Romboutscollege te Brunssum ontvangt Bénèdicta van Wijk-Akpaca.

In het kader van de Wereldburgerschapsdag heeft het Romboutscollege te Brunssum, Bénèdicta van Wijk-Acpaka, geboren in Benin (West-Afrika) uitgenodigd om iets te vertellen over het Cente de Nutrition in Possotomé te Benin. Zij ondersteunt daar dit voedingscentum met geld uit Nederland. Ook Lenie van Bavel en Wim Hendriks, uit het Limburgse Wahlwiller, die onlangs nog het voedingscentum in Possotomé bezochten, waren meegekomen om foto’s te laten zien en te vertellen over hun ervaring. In het Cente de Nutrition worden ondervoede kinderen opgevangen en verzorgd, totdat zij weer gezond zijn. De gezondheid en dus ook de ontwikkeling van deze, vaak weeskinderen, wordt ernstig bedreigd vanwege een groot tekort aan belangrijke voedingsstoffen. Soms worden weeskinderen opgenomen, die een groot deel van hun leven daar verblijven. Hen wordt ook scholing geboden . Enkele leerlingen van de tweede klassen van het Romboutscollege kregen de kans om de voorlichting van Bénèdicta bij te wonen. Naast de voorlichting over het project “ Centre de Nutrition” vertelde zij ook iets over de cultuur van het land; de religie (o.a. de voodoo en het katholicisme), de klederdracht en de muziek. De leerlingen die dit wilden , konden zelf een hoofddeksel dragen, zoals de plaatselijke bevolking die draagt en een Djabara bespelen, een instrument dat gemaakt wordt van een fleskalabas met een netje met kralen eromheen. Onder anderen leerlingen en personeel van Rombouts , hadden geld bijeen gebracht om na afloop van de voorlichting aan Bénèdicta mee te geven. Zij zorgt dat dit rechtstreeks bij het voedingscentum terechtkomt. Zo blijft er niets aan de zogenaamde “strijkstok” hangen. Het geld wordt deze keer benut om nieuwe matrassen te kopen voor de bedden in het centrum. Na afloop van de voorlichting gaven de leerlingen aan dat zij de lezing zeer informatief en interessant vonden. Er ontstonden spontaan ideeën om het project voortaan structureel te ondersteunen. Al met al heeft deze actie via de school € 68,90 opgebracht..

Brunssum, 25 oktober 2012

Project Possotomé; stand van zaken september 2012.

In augustus 2011 is Wim naar Bénin geweest. Samen met Wies (vriendin van Giel; zie haar verslag op de website) heeft hij het voedingscentrum in Possotomé bezocht. In overleg heeft hij het equivalent van €1000 overhandigd aan het voedingscentrum. Dit geld was bestemd voor aanschaf van een molen en rasp voor maniok. Deze pers is gekocht op de lokale markt in Dogbo en dient nu in het voedingscentrum om maniokmeel en pasta temaken. Deze producten kunnen worden gebruikt als voedselvoorziening in het centrum en/of na conservering (verzuring) worden verkocht op de markt om zo inkomen voor het voedingscentrum te krijgen. Dat gaat redelijk goed, vooral ook door het goede werk van de leidsters van het centrum, Beatrice en Firmine.
Het is genoegzaam bekend dat verzamelde gelden in Wahlwiller altijd in overleg met Bénédicta van Wijk-Akpaca worden uitgegeven en besteed in Possotomé. Zij is Beninese, woont met haar gezin in Bennekom en zit daar in de parochiële MOV-groep. Het is ook Bénédicta die regelmatig telefonisch contact heeft met Beatrice en Firmine. Zo blijven we goed op de hoogte van het reilen en zeilen van het voedingscentrum in Possotomé.
Bénédicta is met haar vriendin Mathie in februari 2012 naar Possotomé geweest. Van deze reis heeft ze een verslag gemaakt voor het parochieblad ‘Samenkomst’ in Bennekom. Lees verslag.
Met deze samenwerking komt ons project in een nog beter vaarwater en kunnen jullie gulle gaven nog efficiënter worden besteed aan werkelijk duurzame ontwikkeling om zo kansarmen een betere toekomst te geven.

September 2012, 
Wim Hendriks. 

Bezoek van Wies aan het Voedingscentrum in Possotomé

Lees hier haar reisverhaal en bekijk de foto's.

Centre de nutrition de Ouassa Topka Possotomé,
Voedingscentrum in Benin, West-Afrika

Dhr. François Houessou, is een Beninees die al geruime tijd in Frankrijk woont en werkt. ’n Paar maal per jaar komt hij naar z’n geboortedorp Possotomé waar hij een hotel heeft opgezet “Club Ahémé”. Het hotel heeft ook congresruimte en biedt plaats aan recreatieve en culturele activiteiten. Hij creëerde ook een landbouwbedrijf en daarnaast een voedingscentrum voor de opvang van ondervoede kinderen uit de omgeving.  Op die manier heeft ook de lokale bevolking voordeel van de geïnitieerde activiteiten. De franse vrijwilligersorganisatie A.D.R.P.(Association pour le Développement de la région de Possotomé) probeert fondsen te werven en biedt ondersteuning.

Vanuit Nederland ondersteunt Bénédicta van Wijk al jaren het voedingscentrum. Zij gaat regelmatig naar Benin dat haar geboorteland is. Steeds bezoekt zij dan het centrum en soms kan ze geld uit Nederland overhandigen dat zij heeft bijeengebracht met spreekbeurten bij verschillende organisaties en kerken. Het doel van het centrum is om ieder kind een kans op een gezond leven te geven, onafhankelijk wie ze zijn of waar ze vandaan komen.  Dit centrum wordt gerund door zes vrijwilligers die af en toe een kleine financiële ondersteuning ontvangen. Om het centrum normaal te laten functioneren is per maand € 150,-- aan ondersteuning voor vrijwilligers nodig en € 150,- voor voeding voor de kinderen. Zelf doen ze alles wat mogelijk is om aan eten te komen. Zo hebben ze een groentetuin, een visvijver en verkopen pinda’s en soja. Maar dat is lang niet genoeg om deze kinderen te helpen. Medicijnen zijn duur en er is moeilijk aan te komen.

Het is niet de bedoeling dat het centrum helemaal afhankelijk wordt van hulp uit Nederland en Frankrijk. Wel kan door de samenwerking die zich nu ontwikkelt het functioneren van het centrum naar een hoger plan getild worden. Dat betekent in het bijzonder een goede balans te bereiken tussen curatieve en preventieve activiteiten, dat is, tussen het beter maken van zwaar ondervoede kinderen in het centrum enerzijds en het voorkomen van ondervoeding in de regio anderzijds door voedingsvoorlichting en demonstraties.

Het centrum is nu bezig een keuken te bouwen en wil graag de slaapruimten verbeteren en vergroten. Op dit moment slapen 6 volwassenen en 20 baby’s in één kamer.
Wim Hendriks en Lenie van  Bavel kwamen in aanraking met dit centrum in augustus 2009. Omdat Wim vroeger in Cotonou werkzaam was, wilden ze weer eens terug naar Benin om oude vrienden en bekenden op te zoeken. Benedicta attendeerde hen op dit centrum om ook daar een bezoek te brengen. Ja en dan maakt het veel indruk als je als ‘rijke’ westerling een bezoek brengt bij de kinderen. Van te voren hadden Wim en Lenie, op een feest al de nodige gelden bij elkaar gekregen en konden dit aan het centrum doneren. Intussen is er een rekening geopend

IBAN nr.NL33RABO  3158432951 t.n.v. H.L.B. van Bavel o.v.v. Possotomé

En we gaan door met fondsenwerving, en anderszins om de keuken te kunnen afbouwen en slaapkamers erbij te bouwen. Het is de bedoeling om samen met de Beninese vrijwilligers te onderzoeken hoe het verder moet, hoe ze zelfstandig kunnen functioneren en voorlichting geven aan de ouders die hun ondervoede kinderen brengen. Van onze kant kunnen we een fluctuerende geldelijke bijdrage leveren en van hieruit mee kijken en helpen met wat voor hun van belang is.

Als u na dit verhaal contact wilt opnemen met ons voor suggesties of anders laat het ons weten, het emailadres is:
  Hendriksvanbavel@planet.nl